Οι καρδιές του Βαλεντίνου2
Οι καρδιές του Βαλεντίνου3

The hearts of St. Valentine's

Valentine's Kisses. Our chefs pâtissiers create special gifts for Valentine's Day. Confectionery art with balanced low-fat sweetness, and selected ingredients.