Αγ.Σοφιάς 19, 54623 Θεσσαλονίκη

T. 2310231200

Ε. info@ble.com.gr