ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ    ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ     

Εγνατία


Άνοιξε το φθινόπωρο του 2007 και καθιερώθηκε ανάμεσα στις αγαπημένες συνήθειες του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Προσφέρει αληθινό ψωμί και γλυκά όλο το εικοσιτετράωρο.

Εγνατία 138 με Π.Π.Γερμανού (Καμάρα)